Levering & Returnering

 1. Leverancens omfang

På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via nettet.

 1. Dokumentation og vejledning

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Weinreich-design's side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

 1. Leveringstidspunkt og transport

Weinreich-design betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. Forsendelse af varer sker med GLS. Leveringstiden er 4-7 dage fra købstidspunktet. Alle varer sendes hurtigst muligt.

Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted.

 1. Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

 1. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den tilsendte faktura/kvittering pr. mail, skal køber reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

 1. Reklamationspligt ved fejl og mangler

For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Weinreich-design indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Weinreich-design har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre Weinreich-design kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har beskadiget varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen.

 1. Weinreich-design’s mangelansvar

Weinreich-design`s mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Weinreich-design kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

 1. Ansvarsbegrænsning

Weinreich-design påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

 1. Produktansvar

Weinreich-design er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

 1. Pris og betaling

Med mindre andet aftales, leveres varerne betalt via MobilePay og Visa/Mastercard. Fragtprisen er 40 kr.

 1. Fortrydelsesret

Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter Weinreich-design herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Weinreich-design i samme ubrugte stand/ubrudte emballage og i samme mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at returnere en vare personligt til os eller ved at sende det med posten eller anden fragtfører til os. Særlige varer, der er lavet specielt til dig, er ikke omfattet af købelovens returret. Omkostninger i forbindelse med returnering af varer betales af køber.

Kontakt på +44 44104900 før returnering. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

 1. Registrering af oplysninger

Når der bestilles varer på Weinreich-design.com´s hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger)

Adresseinformation:

Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.

Telefonnummer/e-mail:

Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer, samt til forsendelse af varer gennem GLS.

Kortinformation:

Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner

Se mere i Handelsbetingelser